Si40 Fe40 Ca10

  • Konverter za proizvodnjo jekla kalcijev silicij Si40 Fe40 Ca10

    Konverter za proizvodnjo jekla kalcijev silicij Si40 Fe40 Ca10

    Ker ima kalcij močno afiniteto s kisikom, žveplom, vodikom, dušikom in ogljikom v staljenem jeklu, se silicijevo-kalcijeve zlitine uporabljajo predvsem za deoksidacijo, razplinjevanje in fiksacijo žvepla v staljenem jeklu.Kalcijev silicij povzroči močan eksotermni učinek, če ga dodamo staljenemu jeklu.Kalcij se v staljenem jeklu spremeni v kalcijeve hlape, ki delujejo mešalno na staljeno jeklo in so koristni za lebdenje nekovinskih vključkov.